نام
مرتضی
نام خانوادگی
براتی
نام پدر
محمدعلی
شناسه ملی
550178252
تاهل
مجرد
تحصیلات
سیکل
شغل
نیروی مسلح
تاریخ شهادت
محل شهادت
خمین
نوع شهادت
مدافعان امنیت
نحوه شهادت
درگیری با اشرار
رده خدمتی
نیروی انتظامی
عضویت
کادر
مسئولیت
رزمنده
نام ناحیه
خمین
درباره شهید
بازدید
فایل صوتی
فایل صوتی آپلود نشده است.