فتورمان امین

Submitted by admin on 14 مهر 1400
به بررسی شخصیت سردار شهید امین الله صفاری مسئول حفاظت اطلاعات لشگر 42 قدر از شهدای استان مرکزی در دوران دفاع مقدس می پردازد.